PROSJEKT

TILTAK: Enebolig
STED: Sandnes Kommune
KUNDE: Privat
BRUTTOAREAL: BRA bolig ca. 250M2
PROSJEKTNUMMER: 20150908

VILLA URSTAD

Boligen ligger øverst på Vallås bakken på Hidra, en øy uenefor Flekkefjord.
Tomten har fantastisk utsikt i alle himmelretninger.

Eneboligen er utformet i forhold til utsiktspunkter ut mot havhorisonten.
Husets form består av to vinklede bygningskropper som “strekker” seg ut mot utsikten og det skrånende terrenget nedover Vålåsbakken.

Huset opptrer som mer lukket ut mot vei og atkomstside, men åpner seg opp med store vindusflater og uteoppholdsareal mot de mer private og skjermede siden av tomten.

Det har vært viktig å legge vekt på god landskapsmessig tilpasning til terreng og naturlige omgivelser rundt. Boligen er derfor lagt i flere nivåer i terrenget.
Huset har avledende takformer som legges i retning av det stigende terrenget på tomten.

Del