Vår løsning skaper variasjon i fasaden og formidler et bærekraftig mindset og uttrykk

Boligprosjekt i Hellevegen 22, Røyneberg, Sola.
Et spennende nybrottsarbeid for STAV Arkitekter i samarbeid med Eiendomsgruppen Vest. Eiendomsgruppen Vest har utviklet et modulbyggsystem med standardiserte prefabrikerte elementer, som gir raskere byggeprosess og kostnadsreduksjon. Modulene oppnår klimagevinster gjennom produksjonsmåte, monteringstid, og raskt fysisk tette bygg. Vår løsning skaper variasjon i fasaden og formidler bærekraftig tankegang og uttrykk.

Arkitekturen baserer seg på utprøvde planløsninger i ulike størrelser. Fasaden skal videreformidle et bygg i tre og samtidig skape varisjon og bryte opp volumene, men kunne produseres som standardiserte element. Bruk av spiler med varierte størrelser gir relieff og dybde til kledningen.

Bærekraftsperspektiv gir valg av tre i konstruksjon og kledning. Samtidig utvides svalgangene på sørsiden med en liten oppholdssone foran mot uteområdet.

Elise Junge
Arkitekt – Master i arkitektur

Liv-Kristine Rud
Senior Sivilarkitekt MNAL
Gruppeleder Arkitektur

Synnøve S. Haukland
Arealplanlegger – Sivilingeniør