Rådgivende Ingeniør Byggeteknikk (RIB)

Funksjon: Prosjekterende og uavhengig kontroll
Fagområde: Konstruksjonssikkerhet

Prosjektering av bærende konstruksjoner:
Vi er eksperter i å prosjektere bærende konstruksjoner, og tar ansvar for konstruksjonssikkerhet i henhold til alle gjeldende krav. Vårt team sikrer etablering av overordnet hovedbæresystem for byggverk, fastsettelse av laster, og beregning av krefter i konstruksjoner, samt sikrer styrke og bestandighet av byggverk og byggematerialer. Vi håndterer prosjekter av alle størrelser og typer, inkludert boliger, garasjer, skoler, barnehager, leilighetsbygg, kontorbygg, næringsbygg, industribygg og lagerbygg.

Materialspesialister:
Vår ekspertise strekker seg over betong-, stål- og trekonstruksjoner, og vi sikrer at valget av materialer er optimalt for hvert unike prosjekt.

Teknologi:
Vi benytter 3D-modellering og aktiv bruk av Building Information Modeling (BIM) for å sikre presisjon i alle faser av prosjektet. Vi leverer arbeidstegninger, form- og armeringstegninger, samt bøyelister for å sikre en sømløs byggeprosess.

Samarbeid og Dialog

Vi arbeider tett og tverrfaglig med alle involverte parter, inkludert entreprenører, kunder, arkitekter og andre fagfelt. Vår tilnærming er alltid preget av en god og tett dialog for å sikre et optimalt sluttresultat.

Optimalisering fra Start
Ved å involvere RIB tidlig i prosjektet, sikrer vi at bæresystemer blir optimalisert med tanke på bruk, materialvalg og kostnader.

Tilleggstjenester


Geotekniske rapporter og flomanalyser
Vi tilbyr også utarbeidelse av enkle geotekniske rapporter og analyser for flom og overvann, for å sikre at prosjektet ditt er godt forberedt på alle eventualiteter.

Uavhengig kontroll


Kontroll av prosjektering (KPR)
Vi kan ta ansvarsrett for kontroll av konstruksjonssikkerhet og kan utføre uavhengig kontroll av PRO-konstruksjonssikkerhet opp til tiltaksklasse 2, for å sikre at prosjektet ditt alltid møter de høyeste standardene for sikkerhet og kvalitet.