Vi er et arkitektkontor med engasjerte og dedikerte ansatte. Stav Arkitekter er et kontor som er sammensatt av ulike fagkompetanser, som arkitekter, ingeniører, arealplanleggere, og tekniske tegnere. Våre kontorer strekker seg fra Kristiansand i sør til Stavanger i vest.

Vår målsetting er å kunne levere tjenester som gjør at vi kan ta på oss ansvar for prosjekter fra A til Å. Vi jobber med prosjekter og leverer fremtidsrettet arkitektur både for bygd og by med en stor geografisk rekkevidde som strekker seg fra i hovedsak Arendal og indre agder til hele Rogaland og opp til Bergen i Vest, vi har også prosjekter andre steder i Norge samt i Øst Afrika.

Vi er med i tidlige prosesser
Stav Arkitekter er en mulighetsarena for videreforedling av gode idéer. Vi henter vår inspirasjon fra våre verdier og naturens stedbundne forutsetninger.

I all enkelhet
Alt begynner med en strek, en ide. Vår oppgave er å formidle ideer gjennom vår strek.

Fokus på bærekraft
Staven er en brikke i en tradisjonell nordisk byggeteknikk som vi ønsker å videreføre i en nyskapende form med en fremtidsrettet og bærekraftig arkitektonisk strek. Vi ønsker at vårt firma skal være et redskap for å gjennomføre vår visjon om å skape levende rom for mennesker.

Visjon: Vår strek skaper levende rom

Vår filosofi er å skape prosjekter som definerer rommene vi lever i, synliggjøre mennesket, se behovene og forbedre hverdagen. Vi vil med våre prosjekter skape en synergi mellom rom og mennesker som gjør både menneskene og rommene levende.

Våre verdier

Våre verdier ligger til grunn for hvordan vi velger. Verdier hjelper oss til å navigere i forskjellige situasjoner og prioritere riktig med vår tid, ressurser og energi. Verdier kommer ofte i konflikt og vi trenger derfor å sette noen fram for andre og definere hva som er innholdet i våre viktigste verdier. Kjerneverdier er de sentrale verdiene som prioriteres ved verdikonflikter og som veier tyngst i valgsituasjoner.

Respekt
Respekt for ulikheter og individer ligger til grunn for all vår kommunikasjon med andre. Gjensidig respekt mellom oss og våre oppdragsgivere er utgangspunktet for godt samarbeid og gode prosjekter.

Kvalitet
Alt vi foretar oss skal gjenspeile god kvalitet. Denne kvaliteten oppnås ved at vi er engasjerte, fokuserte og grundige i alt vi gjør.

Nyskaping
Vår arkitektur skal være nyskapende og gjenspeile et samfunn i stadig utvikling. Vi skal skape prosjekter med fremtidsrettede og bærekraftige løsninger.

Bli med å gjør verden litt bedre

Stav Arkitekter er også en mulighetsarena for oss i selskapet til å bidra til å gjøre verden bedre. Med vårt engasjement og vår kompetanse, ønsker vi å bidra til å utvikle samfunnet. Vi bruker derfor en del av vårt økonomiske overskudd til å engasjere oss i spennende utviklingsprosjekter både i Norge og i utlandet. 

Les mer om våre prosjekter i Addis Abeba i Etiopia og Haydom i Tanzania, ved å følge linkene under. I Addis har vi prosjektert Nordic Medical Centre (NMC), og med vår kompetanse bidratt til at pasienter og ansatte får en bedre opplevelse under sykehusoppholdet og i arbeidshverdagen. I Haydom har vi laget en masterplan for oppgradering og utbygging av sykehusområdet for de neste 30 årene. Her er vi nå i gang med første byggetrinn; ny fødeavdeling. 

Vi jobber også med et prosjekt som kalles «House of Hope» som er et rehabiliterings og avlastningshjem for familier og barn født med ryggmargsbrokk og hydrocephalus også i Haydom, Tanzania