Rådgivende Ingeniør Bygningsfysikk (RIBFy) – Optimaliserer bygningens fysiske miljø

Funksjon: Prosjekterende, uavhengig kontroll
Fagområde: Bygningsfysikk

Innføring i bygningsfysikk:
Bygningsfysikk er essensielt for å forstå og kontrollere de prosessene som påvirker en bygning gjennom indre og ytre klimapåkjenninger. Dette inkluderer varme-, luft- og fukttransport, materialkunnskap, stråling, og hvordan bygningsmaterialer reagerer på klimapåkjenninger. Vårt arbeid innen bygningsfysikk sikrer at bygningens klimatiske og termiske forhold, fukttransport, isolasjon, ventilasjon, lyd, vibrasjoner og brannsikkerhet er optimalisert for et langvarig og sikkert bygg.

Rådgivning for design og konstruksjon:
Vi tilbyr rådgivning innen alle aspekter av bygningsfysikk, både for design og konstruksjon, for å sikre at bygningene møter energikrav, miljøstandarder og er robuste og holdbare for fremtiden. Vårt team utarbeider energinotater som gir en solid grunnlag for videre prosjektering av andre rådgivere.

Energi og bærekraft

Fokus på fremtiden:

I en tid hvor energieffektive bygg og lavt klimaavtrykk er i fokus, er vår ekspertise innen bruk av miljøvennlige materialer og teknikker essensiell. Vi skaper bygninger som er energieffektive, økonomisk bærekraftige og miljøvennlige, og som møter behovene til både private og bedriftskunder.

Enova og energi- rapportering

Verktøy og kompetanse for energirapportering:
Vi har verktøyene og kompetansen som kreves for å utføre detaljert kartlegging og utarbeidelse av energirapporter. For både privatpersoner og bedriftseiere kan vi bistå med dokumentasjon for søknader til Enova, enten det er i forbindelse med nybygg eller ombygging av eksisterende strukturer. For bedrifter tilbyr vi også bistand med kartlegging av behov og løsninger for energieffektivisering og bærekraft.