Rådgivende Ingeniør Brannsikkerhet (RIBr) – Sikrer din bygning mot brann

Funksjon: Prosjekterende, uavhengig kontroll, tilstandsvurdering
Fagområde: Brannkonsept, brannsikkerhet

Brannprosjektering for sikkerhet og verdiskaping:
Plan- og bygningsloven krever at bygninger er sikret mot brann, med varierende krav avhengig av bygningstype. Vår brannprosjektering sikrer ikke bare at din bygning møter disse kravene, men også at menneskene innenfor og rundt bygningen er trygge. Vi utarbeider et omfattende «brannkonsept», som inkluderer en rapport og visuelle brannkonsepttegninger, som beskriver og illustrerer de branntekniske kravene for din spesifikke bygning.

Bred kompetanse i brannsikkerhet:
Våre branntekniske konsulenter bringer bred kompetanse og lang erfaring fra alle typer oppdrag og byggeprosjekter. Vi gir deg trygghet gjennom vår dyptgående kunnskap og evne til å håndtere prosjekter i alle størrelser.

Våre branntjenester inkluderer:

  • Brannkonsept og branntekniske tegninger: Visuell og skriftlig dokumentasjon av bygningens brannsikkerhet.
  • Komplett branndokumentasjon: Fullstendig dokumentasjon for å sikre overholdelse av alle relevante krav og standarder.
  • Brannteknisk tilstandsvurdering: Evaluering av bygningens nåværende brannsikkerhet.
  • Fraviksanalyser: Analyser for å identifisere og adressere eventuelle avvik fra brannsikkerhetskrav.
  • Risikovurdering: Identifisering og vurdering av potensielle brannrisikoer.
  • Orienteringsplan/innsatsplan og rømningsplaner: Strategiske planer for brannrespons og evakuering.
  • Uavhengig kontroll: Objektiv vurdering og verifisering av brannsikkerhetsstrategier og -implementeringer.

Brannteknisk tilstandsvurdering:
Vi utarbeider branntekniske tilstandsrapporter for å kartlegge den branntekniske tilstanden og sikkerheten i bygninger. Dette kan være spesielt relevant etter tilsyn fra brannvesenet, eller for å vurdere bygningens branntekniske tilstand i forhold til gjeldende eller tidligere krav. Eiere og/eller driftsansvarlige for en bygning skal ha inngående kjennskap til byggets branntekniske tilstand og alltid ha oppdatert brannteknisk dokumentasjon. Med vår lange erfaring, er Drag din pålitelige partner for slike oppdrag.