VÅR STREK SKAPER
LEVENDE ROM

Vår strek definerer alt vi gjør. Vår visjon er å skape prosjekter som definerer
rommene vi lever i, synliggjør menneskene og forbedre hverdagen.
Våre tjenester:
Home
AREALPLANLEGGING
Home
BOLIGPLANLEGGING
Home
FELTUTBYGGING
Home
NÆRINGS- OG PUBLIKUMSBYGG

En er avhengig av et godt lagspill for å bygge et medisinsk kompetansesenter for akuttmedisin.

– Kjell Magne Kiplesund – Lege/Grunder

Start typing and press Enter to search