Våre tjenester

Home

AREALPLANLEGGING

Start med å la oss gjøre en mulighetsstudie for å gi deg et tydelig bilde på hvilke muligheter eiendommen din gir. Vi benytter oss av spennende verktøy for å synliggjøre potensiale på eiendommen i form av visualisering og arealregnskap. Reguleringsplaner konstrueres etter gjeldende sosi-standard, og leveres i tråd med kravene som stilles av de ulike kommunene. Vi har solid erfaring, kombinert med god teoretisk kompetanse som gjør at vi kan bidra med å gjøre et bestandig og bærekraftig grep som sikrer prosjekter med fremtidsretta løsninger. Snakk med oss så hjelper vi deg med å finne den beste løsningen for din eiendom

Home

BOLIGPLANLEGGING

Vår fremste oppgave er å gjøre det vi kan for at du skal få bygget din drømmebolig. Det handler om å forstå dine ønsker og behov samtidig som vi har fokus på gode løsninger og arealeffektiv utnyttelse. Boligen blir aller best når den er skreddersydd dine ønsker og din tomt. Med høye krav til kvalitet i boligen, er det viktig å ha fokus på alle detaljer tidlig i prosjektet. En vil da redusere risikoen for store og kostbare endringer senere i prosessen. Snakk med oss så hjelper vi deg med å finne den beste løsningen for din bolig.

Home

FELTUTBYGGING

For å skape et godt og bærekraftig bomiljø mener vi det er viktig med variasjon i boligfeltene. For å oppnå dette bruker vi virkemidler som varierende boligtypologi og boligstørrelser, sentrale leke- og møteplasser for beboerne og gjennomgående grøntdrag som bidrar til åpne og trivelige uterom. Etter mange år med planlegging av store og små feltutbygginger har vi opparbeidet oss solid kompetanse på dette. Snakk med oss så finner vi en god løsning som ivaretar et godt bomiljø.

Home

NÆRINGS- OG PUBLIKUMSBYGG

Vi planlegger bl.a. kontorbygg, butikker, helseinstitusjoner, skoler, barnehager, idrettshaller, lager- og industrihaller. Ved prosjektering av denne type bygg har vi spesielt fokus på brukerønsker. Disse byggene skal fungere i en hverdag brukerne kjenner best. Vi ønsker å spille på lag med brukerne slik at sluttresultatet blir optimalt.

Våre tjenester:
Home
AREALPLANLEGGING
Home
BOLIGPLANLEGGING
Home
FELTUTBYGGING
Home
NÆRINGS- OG PUBLIKUMSBYGG

En er avhengig av et godt lagspill for å bygge et medisinsk kompetansesenter for akuttmedisin.

– Kjell Magne Kiplesund – Lege/Grunder

Start typing and press Enter to search