En visjon om å skape en bebyggelse med fokus på stedets kvaliteter og historie

Vi er stolte over å ha blitt valgt av OBOS Block Wathne til å prosjektere Myklebust BB13 og BB14, Sola kommune. Bygges 2023. Med utsikt til sjø, land og fjell – utover kulturlandskapet på den ene siden og mot havet på den andre siden – ligger boligene på toppen av byggefeltet.

Vi har latt oss inspirere av Myklebusts kulturlandskap og hentet elementer og farger fra steingarden til det arkitektoniske formuttrykket i søsterblokkene.

Et godt samarbeid

Vi verdsetter STAV sin integritet og genuine ønske om å skape byggverk som både er funksjonelle og har estetisk verdi som tåler tidens tann. STAV er profesjonelle, seriøse og nøyaktige til fingerspissene.

Prosjektleder Cecilie Wigestrand Tuen, OBOS Block Wathne

Bærekraft i prosjektet er bevart gjennom tre som hovedmateriale over parkeringskjeller, pre-kutt for å effektivisere materialene og redusering av byggematerialene som kilde til søppel. I tillegg har vi gjennomgående benyttet energiøkonomiske løsninger og bygningsvolumer.


Liv-Kristine Rud
Senior Sivilarkitekt MNAL
Gruppeleder Arkitektur


Ida R. Hansen
Diplomarkitekt


Simon B. Bjerkestrand
Byggingeniør


Jostein Hølland
Senior Ingeniør