Fritidsbolig i naturlige omgivelser

Stav Arkitekter har tegnet en fritidsbolig i naturskjønne omgivelser på Ogna i Hå kommune. Et viktig element i planleggingen var å skape en forståelse av området og dens kvaliteter, og videreføre dette inn i fritidsboligen. En tolkning av omgivelsenes hovedlementer; fjell, strand og vann ble lagt til grunn for utformingen av fritidsboligen. I utviklingen av farger og material ble det tatt utgangspunkt i fargeskalaen i naturen og tonene i omgivelsene.

Fritidsboligen er inndelt i to volumer med skrå takflater som heller mot hver sin side, og på denne måten forsterker utsiktspunktene. Det er lagt vekt på åpne rom, god romfølelse, utsyn til omgivelsene og dagslys til rommene.

Ved bruk av siktlinjer
og kommunikasjon
mellom rommene
gis det visuelle og
fysiske forbindelser
med ute og inne.Evy Eftestøl
Partner/Arkitekt MNAL
Master i arkitektur