En enebolig med helhetlig uttrykk

Vi har prosjektert en enebolig i Strand kommune. Boligen ligger mellom Tau og Jørpeland sentrum, rett ved sjøsiden mot Stavanger. Boligen er plassert på tomten for optimal utnyttelse av utsikt, solforhold og hageareal.

Volumet og fasader er delt opp i ulike komponenter med ulik materialbruk og farger. Dette er gjort for å skape en oppbrutt struktur, og for å skape variasjon med et helhetlig uttrykk.

Boligen er senket ned i terrenget for å gjøre bygget mindre dominerende med tanke på høyde og form for omkringliggende bygninger. Hagearealet rundt boligen er planert og terrassert for å skape gode uteområder. Dette grepet er også gjort for å visualisere og forsterke terrenget.Ida R. Hansen
Diplomarkitekt