Jo tettere du bor, dess viktigere er det med gode parkområder

Stav Arkitekter har utarbeidet detaljreguleringsplan for Jadarmarka i Sandnes kommune. Planen legger til rette for 9 nye familieboliger med gode kvaliteter i nærheten av sentrum. Stav Arkitekter kom inn i prosessen etter flere andre løsningsforslag. Oppgaven har gitt noen utfordringer, siden myndighetene har stilt krav om høy utnyttelse av tomten. For oss var det viktig å ikke bryte skalaen i det veletablerte boligområdet, og vi har derfor tilpasset boligene til eksisterende småhusskala. Arkitektonisk har vi tegnet modernistiske eneboliger i kjede, som ikke bryter med den omkringliggende typologien.

Helt sentralt har det vært å få en god plassering av parken, som utgjør 1/3 av tomtearealet. Vi har hatt fokus på at det skal være en park for alle, både for boligene i feltet og offentligheten, og har derfor sørget for god beliggenhet i forhold til solforhold og tilgjengelighet.

Planen legger til rette for familieboliger med nærhet til sentrumsområdet, i tillegg til å ivareta det eksisterende boligmiljøet på Trones. Boligene vil ha en størrelse på mellom 135-300 m2, og vil kunne tilpasses flere ulike familietyper.

Boligene er trappet inn i terrenget, og ligger rettet ut mot Gandsfjorden og Sandnes sentrum, som gir svært gode utsiktsforhold.

Planen sikrer en fortetting med kvaliteter, hvor boligtypen er nær beslektet med omkringliggende bebyggelse, samtidig som utbyggingen bidrar til en nødvendig og bærekraftig fortetting.

I ettertid av arbeidet med reguleringsplanen har vi deltatt i arkitekturkonkurranse for videre utforming av prosjektet. Vårt bidrag er basert på moderne boliger i tegl og tre.

Det er lagt vekt på tydelige detaljer i trekledningen og presise overganger mellom materialene, som gir et mer eksklusivt uttrykk

Pål V. Dannevig
Arealplanlegger – Sivilingeniør

Synnøve S. Haukland
Arealplanlegger – Sivilingeniør

Liv-Kristine Rud
Senior Sivilarkitekt MNAL
Gruppeleder Arkitektur