En bygnings form inspirert av landskapets og livets linjer

Vi har tegnet et forslag til nytt skolebygg i designkonkurranse, en mulighetsstudie for Solås skole, i Ålgård, Gjesdal kommune. Vår visjon har vært at byggets form skulle inspirere til både bokstavelig og i overført betydning å skulle strekke seg etter noe, gi retning og finne mening. Konkurransen handlet om utvidelse av Solås skole i Ålgård. Skolens funksjoner og rom er bevisst plassert i forhold til utsikt, innsyn, lys, og solforhold. Bygget inneholder aula, gang- og fellesareal, klasserom, grupperom, kjøkken, garderober, toaletter, møterom, vrimleområder og tekniske rom. Til sammen er det ca. 2500 m2 BRA.

Bygget er foreslått som en V-form. Det er planlagt i to etasjer. Bygget har to fløyer med klasserom og aula i midten som skaper V-formen og uterommet. Dette åpner seg opp mot den eksisterende skolen og inviterer inn mot aulaen som fungerer som skolens hjerte og samlingspunkt.

Aulaen er planlagt som skolens samlingspunkt. Aulaen er hvor hele skolen samles, foreldre blir ønsket velkomne og lærere og elever holder foredrag og forestillinger. Den binder sammen 1. og 2. etasje. Fra Aulaen får man oversikt bygget, og kan bevege seg i alle retninger; til klasseromsfløyene, ut til gårdsrommet og opp til 2. etasje.


Det åpne uterommet mellom fløyene vil ha gode sol- og vindforhold og kan videre i prosessen utvikles som et lekeområde med ulike type lekeapparater og utstyr.


Vårt mål er at bygget skal bli omfavnet av landskapet rundt og spille på lag med former, farger og linjer i området. I forslaget ville vi ivareta mest mulig av terreng, skog og naturelementer på tomten og gjøre minst mulig terrenginngrep.Arkitekt Evy Eftestøl