En nytolkning av byvillaer

Boligprosjektering av Sørbøhagane, Hove Home, Sandnes. I reguleringsplanen er boligblokkene omtala som byvillaer. Utpunktet for utforminga av prosjektet er å laga ei nytolking av byvilla. Det er arbeida med å få inn kvalitetar som ein vanlegvis finn i villaer, men at bygningane samstundes har ein  bystruktur.

Åtte byvillaer med parkering og boder i underetasjen. Det er 16 leiligheter i kvar byvilla.

Fasadane er i pussa mur, med inntrekte fasadeparti i trekledning. Kombinasjonen av desse materiala spelar på dualiteten som ligg i begrepet byvillar. Murpuss  er eit meir urbant og bymessig materiale, medan trekledning gir eit varmare og heimsleg inntrykk. Tre er eit material ein kjenner godt frå villabebyggelse.

Alle leilegheitene ligg med uteopphaldsrom på hjørna av bygget. Dette gjer at dei får utsikt og sol frå to retningar, og får eit meir luftig preg.

Nokon av leilegheitene går over to plan med direkte utgong til uteopphaldsareal på bakken eller på taket. Dette er kvalitetar ein kjenner igjen frå villabebebyggelse.

Inngongspartia til blokkene er skore ut av det store firkanta volumet, og er ca. seks meter høgt. Dette rommet er tekka med trekledning i ulik farge enn resten av bygget.


Mari Bråtveit
Arkitekt MNAL – Master i arkitektur


Jostein Hølland
Senior Ingeniør
Gruppeleder Prosjektering