Hvordan lage nye hjem, som passer inn blant boliger, som har vært her i 50-100 år?

Litt mer enn en eplehagefortetting: 13 nye hjem, i form av 11 rekkehus og en tomannsbolig.

Detaljregulering

Det ble i planen lagt vekt på å lage et område som harmonerer med omgivelsene og som beholder flere iboende kvaliteter i boligområdet, selv om det introduserer en mer konsentrert småhusbebyggelse. Boligbebyggelsen er lagt slik at det dannes et felles tun som er knyttet til eksisterende lekeplass nord for planområdet.

Kreativitet

Inspirert av 60-tallsvillaen, som har lang tradisjon i Norge, gjerne i form av ferdighus fra katalogene, men også i form av mange fine arkitekttegnede eneboliger.  Underetasje i mur, med en hovedetasje kledd i tre var gjengangeren, og har vært utgangspunktet for arkitekturinspirasjonen her.

Bærekraft

Gjenbruk av brukt jord, og fortetting i eksisterende boligområder, med etablert infrastruktur og nærhet til kollektivtransport er bærekraftig i seg selv.  I tillegg er bygningene valgt bygd uten kjeller, og er tilpasset terrenget, noe som minimerer behovet for masseuttak.  Tre som hovedmateriale.  Prekutt optimaliserer materialbruken og minimerer avfallsmengden.  Åpent mot syd og varme, mer lukket mot nord og kulden. Effektive bygningskropper, rekkehusene minimerer overflatene.

Prosjektstyring

Det har vært viktig å lage et prosjekt, som med sine 13 nye boliger glir inn i det etablerte boligområdet.  Det har vært styrende å knytte området sammen med eksisterende grøntstruktur og lekeområder, og samtidig lage gode områder innad i prosjektet og inn i hver enkelt bolig, som skal bli nye hjem for mennesker de neste hundre årene, kanskje mer. 

Ris & ros fra Blink Eiendomsutvikling

«Når vi var på leting etter samarbeidspartner til våre prosjekter, var det viktig for oss at det var lokalt firma med høy kompetanse og gjennomføringskraft som fikk oppdraget. Vi var godt kjent med hva dere hadde levert for andre tidligere og når i tillegg prisen er riktig, var det lett å velge dere!

For oss er det viktig at fortiden blir tatt med inn i fremtiden, og dere har vist at dere behersker denne øvelsen på en meget god måte. Prosjektet Løvikhagen har en spennende arkitektur med tradisjonelle materialvalg og friske detaljer som ivaretar/ glir fint inn i det eksisterende bomiljøet. Vi setter pris på at vi har hatt åpen linje og har kunnet deltatt direkte i utformingen av boligene og uteområdet!«

Liv-Kristine Rud
Senior Sivilarkitekt MNAL
Gruppeleder Arkitektur

Harpa Eirìksdóttir
Arkitekt

Ida R. Hansen
Diplomarkitekt

Simon B. Bjerkestrand
Byggingeniør

Pål V. Dannevig
Arealplanlegger – Sivilingeniør

Jostein Hølland
Senior Ingeniør