Tidløse eneboliger og rekkehus som skaper samtidsriktighet

På en tidligere gartneritomt på Stokka har vi tegnet 4 eneboliger og rekkehus med 3 boenheter. Alle boligene har egen carport/ garasje. Vi ville skape et bomiljø som viderefører identiteten og de gode kvalitetene på Stokka. Det skal være grønt, trygt, og en skal føle seg velkommen. I området rundt er det åpne, solfylte og frodige hager som er videreført i dette prosjektet.

Arkitekturen er klassisk moderne med enkle volumer, få, men gode materialer og kvalitet i alle detaljer.
En viktig del av identiteten til Stokka, er kvaliteten på de opprinnelige boligene.

Mørk trekledning med innslag av naturlig tre, heltredører og røde tegltak er materialer som går igjen i flere av boligene på Stokka, og har vært videreført i prosjektet.

Alle eneboligene er ulike og rekkehusene skiller seg ut med å være lavere og ha takoppbygg. Men like takvinkler og den samme materialpaletten gjør at boligene står godt som et samlet felt.

Jostein Hølland
Senior Ingeniør
Gruppeleder Prosjektering

Turi Galta
Arkitekt MNAL – Master i arkitektur