Mulighetsstudie – Nytt hovedkvarter for Jærentreprenør

De myke formene gjenspeiles i fasadene så vel som i fleksible og levende kontormiljøer. Løsningene skal legge til rette for trivsel på jobb, sosiale møteplasser og gode kontorplasser, effektive løsninger med utsyn over jord, himmel og gress, som er bundet sammen av trapperommet, der møteplasser legger til rette for en drøs både om jobb og ikke-jobb. På toppen av det hele legges kantinen, Jær-kafèen, med takterrasser og mulighet for de ansatte å låne lokaler til konfirmasjoner og fest.

En visjon var å legge til rette for fleksible og levende kontormiljøer med et stort fokus på trivsel, sosiale møteplasser og gode kontorplasser.

Vi ønsket å skape et fremtidsrettet bygg i alle ledd, hvor det tilrettelegges for gode løsninger i henhold til Breeam-sertifisering og minimalt miljøutslipp.

Bygget er inspirert av det jærske landskapet; de grønne slettene, lyset, de myke formene og åpenheten.

Løsningen kom til Evy en vakker dag i Amsterdam; tanken på det duvende jærske landskapet, de grønne slettene, det vekslende lyset, de myke formene og åpenheten. Jord, gress og himmel. 

Evy Eftestøl
Partner/Arkitekt MNAL
Master i arkitektur


Liv-Kristine Rud
Senior Sivilarkitekt MNAL
Gruppeleder Arkitektur