En spennende moderne tolkning av det tradisjonelle sadeltakshuset

Prosjektet består av 6 eneboliger. En av hovedintensjonene i prosjektet var å integrere de nye boligene i eksisterende boligmiljø, i tillegg til å tilføre en spennende moderne tolkning av det tradisjonelle sadeltakshuset.

Visjon

De planlagte eneboligene har samme arkitektoniske utrykk, med små variasjoner i vindusplasseringer og størrelser. For å skape en spennende og variert silhuett for feltet ligger mønet i to ulike retninger.

Dette skaper et dynamisk «taklandskap», og understreker karakteren av terrengformasjonene i området.

Boligene har en takvinkel på 45 grader på den ene takflaten og 25 grader på den andre.

Dette skaper et usymmetrisk sadeltak og en moderne tolkning av sadeltakprinsippet, men samtidig bryter det ikke med formspråket i den eksisterende bebyggelsen.

De 6 eneboligene er plassert slik at det dannes utkikk mellom boligene, både for å skape luft og rom for de planlagt tomtene og dets uteområder, men også for nabobebyggelsen rundt

Boligene ligger med hovedretningen mot utsikten ned mot Stokkavannet. For å skape gode sol- og utsiktsforhold for boligene er hage og uteplasser lagt mot sør og vest for alle boligene.

Det var viktig at det ble en fin overgang fra eksisterende boliger til det nye feltet. I tillegg tok vi hensyn til omkringliggende beboere i forhold til utsikt og solforhold ved plassering av eneboligene.


Evy Eftestøl
Partner/Arkitekt MNAL
Master i arkitektur