Haydom Lutheran Hospital, Tanzania

Som en del av hensiktsmaksimeringen i Stav Arkitekter, utarbeidet vi et mulighetsstudie for utvidelse av Haydom Lutheran Hospital på 17 000 m2. Vi har hatt fokus på hvordan skape et bærekraftig medisinsk senter som tar Haydom inn i fremtiden med et mer bærekraftig og grønnere perspektiv.

Mulighetsstudiet er basert på en analyse av eksisterende bygninger og fremtid utvidelsesbehov ut fra behovsanalyse laget av sykehuset. Det ble utarbeidet flere analyser for å se på bevaring, gjenbruk og utvidelser.

Det er lagt vekt på å skape et konsept som bygges ut over tid samtidig som det er normalt drift i sykehuset under byggeperioden. Mulighetsstudiet viser en utbygging basert på fem byggetrinn.

Gjennom et samarbeid ønsker vi å bidra til å skape et velfungerende sykehus med en høy og moderne standard på medisinske tjenester, forbedre mulighet for ansatte til å utføre en god jobb og samtidig forbedre oppholdet og medisinske fasiliteter for pasienter.

Vi ønsker å bidra til et bedre helsetilbud hvor også et av hovedfokuset har vært å legge til rette for et bærekraftig bygg med bla. solcellepaneler, naturlig ventilasjon og naturlig dagslys.

Konseptet er basert på en lokal forankring både i løsninger, materialitet, fargebruk, konstruksjon og byggeskikk. Det har hele tiden vært et stort fokus på medvirkningsprosess, hvor det spesielt har vært god og viktig dialog med føde- og prematuravdelingen på Haydom.

Vi er nå med videre i arbeidet med utbyggingsplanene, hvor vi arbeider sammen med et lokalt prosjekteringsteams med planlegging av 1. byggetrinn.

Henning Bøe
Daglig leder / Partner

Benjamin Kusiima
Arkitekt

Evy Eftestøl
Partner/Arkitekt MNAL
Master i arkitektur