Gode romlige kvaliteter som ivaretar lys og utsikt

Eneboliger i kjede i Tyttebærstien 29-31 i Sandnes kommune. I utformingen av eneboligene har vi lagt stor vekt på å skape gode romlige kvaliteter, som ivaretar lys og utsikt. Vi har valgt å jobbe med store vindusflater, som skaper en åpen fasade mot hage og utsyn, og en mer lukket fasade mot gaten, som også er inngangssiden.

Boligene ligger øverst i feltet og har fantastisk utsikt utover landskapet. Boligen er planlagt med terrasse på carport og i fremkant av fasaden mot vest. Elementer med plater markerer inngangssone og bryter opp byggets etasjer. Disse er i ulike grånyanser med typen Cembrit-plater, og er med på å gi hver bolig et egent uttrykk.

Fasaden er kledd med stående dobbelfalset kledning med spor med en utførelse i pigmentert tre, som ved tid vil få en grålig patina. Dette vil gjøre at boligene vil integreres godt i omgivelsene rundt.

Boligene er utformet med asymmetrisk sadeltak hvor deler i vest er kledd med tre, slik at man får en fasade hvor takflaten blir en del av hovedformen på boligene. Takflaten mot øst vil utføres i takpapp. Takformen og volumene gjenspeiler naturen i området og tar igjen bevegelsen i fjellandskapets linjer.

Boligene har gode fleksible planløsninger med store oppholdsrom i både 1. og 2.etasje, hage på bakkeplan og store terrasser med en fantastisk utsikt!

Guro Aanestad
Arkitekt MNAL – Master i arkitektur

Evy Eftestøl
Partner/Arkitekt MNAL
Master i arkitektur

Emil Kårhus
Arkitekt