HARMONI VED KYSTEN

Boligene ligger ved Hamrevigen på Vestre Åmøy og speiler seg ut mot sjøen. Alle boligene nyter godt av den fantastiske utsikten, samtidig som gode le- og solforhold for alle har vært vesentlig i hele planleggingen.

Hensyn i forhold til høyde og det å ikke ødelegge utsikt for omkringliggende bebyggelse har vært strukturerende for formgivingen i prosjektet.

«Et viktig grep er at boligene tilpasser seg omgivelsene og at opplevelsen av stedet og boligene er rytmisk og harmonisk».

Det har vært lagt vekt på å skape gode og solrike uteplasser og forsterke det sterke båndet til naturen, som oppleves på stedet.

Den arkitektoniske visjonen har vært å skape et samlet uttrykk på feltet, men med fokus på kalkulerte variasjoner mellom boligtypene.

Størrelser som passer de fleste

Vi har lagt vekt på å legge til rette for en god miks av boligstørrelser, fra leiligheter på ca. 50 m2 til eneboliger på nærmere 300 m2.

Boligfeltet har et samlet uttrykk, med kalkulerte variasjoner mellom boligtypene.
Gode uteoppholdsarealer gjennom hele dagen forsterker det sterke båndet til naturen som oppleves på stedet.

Vesentlig for planleggingen vår har vært å ivareta gode le- og solforhold på uterommene.

Evy Eftestøl
Partner/Arkitekt MNAL
Master i arkitektur

Harpa Eirìksdóttir
Arkitekt

Helge Jensen
Bygningstekniker og interiørarkitekt