Nordic Medical Centre, Addis Abeba, Etiopia

Vi har stått for arkitekturprosjektering av tilbygg og rehabilitering av et medisinsk spesialsenter i Addis Abeba, som del av hensiktsmaksimeringen i Stav Arkitekter. Oppdraget har vært å tegne om og rehabilitere et tidligere hotell, samt å tegne et tilbygg i forlengelse av dette til å fungere som et fullstendig medisinsk senter.

I forbindelse med utformingen av bygningen har det vært viktig å ha respekt for de etiopiske tradisjonene, og samtidig tilføre nye måter å utforme bygningen på for å øke standarden på sykehus i landet.

Et fullstendig medisinsk senter

Prosjektet er lokalisert i Addis Abeba ikke langt fra den internasjonale flyplassen i byen. Det som slår en mest når en ankommer tomten er de enorme kontrastene i nabolaget. Nabobebyggelsen består hovedsaklig av slumområder med innslag av eksklusive eneboliger på avgrensede tomter.

Bygningen består av to bygg som er koblet sammen av et felles heis og trapperom. De arkitektoniske hovedtrekkene er rene, enkle linjer. Vinduene danner et spill av vertikale linjer som er inspirert av det noe kaotiske nabolaget. Linjene og spillet i bygget symboliserer livets linjer og dets utfordringer.

Entreen har fått stort fokus og tanken er at det åpner seg opp og at en føler seg velkommen.

Senteret inneholder akuttmottak, operasjonssaler, legekontor, pasientrom, apotek og administrasjon. Arbeidet har foregått i tett samarbeid med leger og et etiopisk basert arkitektkontor. Vi har hatt flere befaringer og en del av arbeidet har foregått på byggeplass i Addis.

Vi har hatt fokus på det psykologiske aspektet av hvordan rom og atmosfærer kan påvirke legningsprosseser og traumer enten som pasient eller besøkende. Samtidig som økt kvalitet innen det kliniske og medisinske har vært en nødvendig betraktning. Det har også vært behov for gode og effektive arbeidsforhold for de ansatte.

For å integrere noe av den etiopiske kulturen med det nordiske i de arkitektoniske rene linjene er det inngått et samarbeid med lokale kunstnere, som vil stille ut etiopisk kunst i korridorene i senteret.

Se vår video fra prosjektet Nordic Medical Center

Evy Eftestøl
Partner/Arkitekt MNAL
Master i arkitektur

Henning Bøe
Daglig leder / Partner