Energieffektivitet i fokus

Tilbygget består av nytt inngangsparti, aula, klasserom, kantine, arbeidsrom og kjøkken. Det har
blitt prosjektert i passivhusstandard, der energieffiktivitet har vært i fokus.

Fellesområdet i sentrum av bygget har blitt nøye planlagt, da dette er et viktig samlingspunkt for elever og lærere. En stor glassfasade i front sammen med takvinduer og innedørs glasspartier gir optimale lysforhold. Her har også akustikk vært en viktig faktor, og har påvirket valg av materialer og overflater.