Tillit og samarbeid som resulterer i varige og bærekraftige løsninger

Vi har hatt et meget godt samarbeid med Kalhammaren Boligutvikling AS og Skanska Norge AS, og er stolte over resultatet vi har oppnådd sammen. Nå lanseres prosjektet Innseilingå, det siste av flere byggetrinn, i kaikanten ved nettopp innseilingen til Stavanger sentrum.  Den siste, og kanskje mest attraktive blokken i flokken!


Vi har fått tillit til å utvikle prosjektet, sammen med Skanska Stavanger, Prosjektil, Eie Eiendomsmegling og CORE Technology, et prosjekt vi håper markedet vil ta godt imot!

Ved å benytte kompetansen og erfaringen til alle, med tidlig involvering, og i tett samarbeid med totalentreprenør, har vi fått et resultat som treffer på byggeherrens ønsker og bestilling med best kost/nytte- forhold! Det er lagt stor vekt på gode planløsninger, gode uteplasser og et godt arkitektonisk uttrykk.

Tema for farge- og materialvalg er «Gull og Champagne», bærekraft og holdbarhet.

Sjekk ut Innseilingå ved interesse!

Tiltaket utgjør siste byggetrinn av Innseilingå, der det tidligere er oppført 5 boligblokker. Vi har prosjektert en boligblokk på 5 etasjer med sokkeletasje og takterrasse. Blokken har 40 leiligheter av variert størrelse. I tillegg er det fellesrom i første etasje, to trapp- og heisrom, sykkelparkering, bilparkering og boder.

Arkitektonisk er det lagt vekt på å prosjektere en blokk, som passer sammen med eksisterende boligblokker og å prosjektere leiligheter med gode planløsninger, som kan skape gode rammer for liv som skal leves her i overskuelig fremtid.

Det er lagt vekt på varige, bærekraftige løsninger, både i forhold til materialitet, volumer, men også løsninger som ivaretar sosial bærekraft. Det å skape soner for uformelle treff med naboen er ivaretatt i inngangspartiet, i fellesrom, felles gårdsrom, samt felles takterrasse.

Fasadene bygges opp etter samme prinsipp som naboblokkene, og med farger innenfor samme palett, oppgradert til «Gull og Champagne». Takterrassen skal beplantes og innredes slik at det skapes lune kroker, og flere grupper med mennesker kan benytte den samtidig, så vel som at du kan benytte den alene.


Liv-Kristine Rud
Senior Sivilarkitekt MNAL
Gruppeleder Arkitektur


Harpa Eirìksdóttir
Arkitekt


Simon B. Bjerkestrand
Senior Ingeniør

Gruppeleder Prosjektering