Utvikling av Solas største sentrale boligfelt

Områdeplan for Bærheim, Sola
Stav Arkitekter har i samarbeid med Bærheim Byutvikling AS og Sola kommune utformet områdeplan for Bærheim. Hensikten med planen er å sikre en helhetlig utvikling av Bærheim som et nytt boligområde med kvalitet, tydelig identitet, stedstilpasning og variert boligsammensetning.

Det er planlagt mellom 700 og 1000 nye boliger, i tillegg til nærbutikk og barnehage. Det er lagt inn et intervall av forskjellig antall boliger i hvert delfelt. Dette gir en fleksibilitet når delfeltene skal detaljreguleres. Vi har fokusert på å skape et boligområde som ivaretar stedlige kvaliteter i tillegg til å skape et sted hvor man kan bo hele livet. Skogen er identitetsskapende på Bærheim,
og er derfor bevart som et viktig landskapselement i planen. Skogen vil fungere som en grønn lunge, og vil bidra til å karakterisere området.


Pål V. Dannevig
Arealplanlegger – Sivilingeniør


Synnøve S. Haukland
Arealplanlegger – Sivilingeniør


Evy Eftestøl
Partner/Arkitekt MNAL
Master i arkitektur