Med utsikt til sjø og fjelllandskap

Villa Urstad ligger i Breivik, Sandnes. Tomten ligger med fantastisk utsikt mot sjø og fjellandskap, hvor boligen er utformet med tanke på beboernes behov og tomtens forutsettinger.

Det er lagt vekt på å skape uteområder som er godt skjermet for vær og vind, hvor man kan flytte seg etter solen og værforholdene.

Inne har det vært viktig å skape god kommunikasjon mellom rom og etasjer. Utsikt og lys har vært et hovedfokus.

Det har vært viktig å legge vekt på god landskapstilpasning til terreng og naturlige omgivelser rundt.

Evy Eftestøl
Partner/Arkitekt MNAL
Master i arkitektur