Et vellykket samarbeid ga bærekraftige og økonomiske boliger med høy arkitektonisk standard

Vi er stolte over å ha blitt valgt av OBOS Block Wathne som den første eksterne arkitekten på lang tid. To prosjekter ble valgt ut, deriblant Bladfaksveien 2, 4 og 6 på Øygarden i Sandnes. Vi har valgt materialer med lang levetid og som skal kunne eldes med verdighet. Sosial bærekraft har vært et bærende element i utformingen av boliger og uteområdene, der vi har hatt fokus på å skape rom hvor livet kan leves godt, både ute og inne, med gode møteplasser.

Visjon


Vår visjon har vært boliger som står i det grønne og der det fremdeles skal vokse et variert utvalgt planter, som ivaretar mangfoldet av arter i området:

Der det er godt for planter å vokse, er det også godt for mennesker å bo. Å skape boliger som åpner opp, både mot landskapet på den ene siden, det rurale, og mot det trygge boligområdet på den andre siden, det urbane. 

Transformasjonen fra landbruksjord til bygd jord gir også en plikt til bærekraftig byggeri, og å forvalte videre noe av den grønne arven som området har hatt til nå. Et godt samarbeid med landskapsarkitekten og byggherren Obos Block Watne har sikret dette.

Obos Block Watne har som formål å bygge boliger som «alle» skal ha råd til.  Dette har satt strenge krav til oss som arkitekter.  Vi har til gjengjeld utfordret dem til å tenke litt annerledes enn tidligere, hvor de har tatt mange av utfordringene og er fornøyd med resultatet.

Vi har laget tre boligblokker.  Hver blokk er utformet for å fange opp sol på balkongene.  De er brutt opp i forskjellige volumer, som har fått hver sin farge.

Et godt samarbeid

«Vi verdsetter STAV sin integritet og genuine ønske om å skape byggverk som både er funksjonelle og har estetisk verdi som tåler tidens tann. STAV er profesjonelle, seriøse og nøyaktige til fingerspissene.»

Prosjektleder Cecilie Wigestrand Tuen, OBOS Block Wathne

Gode planløsninger, gode materialer, ekstra takhøyde, store uteplasser, balkonger og terrasser gir boliger av tipptopp kvalitet. Skilt av rustfarget cortenstål navngir de enkelte blokkene og markerer inngangspartiene.

De minste leilighetene er lokalisert i midten av blokkene. De har balkong mot gårdsrommet og det er jobbet målrettet med å lage praktiske løsninger og lyse gode leiligheter.  Noen ganger er det slik, at oppgavene med vanskeligst utgangspunkt skaper de beste løsningene.


Liv-Kristine Rud
Senior Sivilarkitekt MNAL
Gruppeleder Arkitektur


Harpa Eirìksdóttir
Arkitekt


Simon B. Bjerkestrand
Byggingeniør