Et moderne og samlende klubbhus

Klubbhuset består av to bygningsvolumer, som skyves inn i hverandre og danner et sammenhengende volum som vender seg ut mot fotballbanen. Det ble også prosjektert uteområde med tribune, ballbinge, grillplass og lekeområde.

Det har vært viktig å lage en bygning med en skala som forholder seg til omkringliggende bebyggelse.

I tillegg har det blitt lagt vekt på god terreng- og stedstilpassing av bygningen.

Bygget er planlagt i ubehandlet tre, slik at man har minst mulig vedlikehold. Ubehandlet tre vil med tiden få en grålig patina, som vil «gli» inn i landskapet rundt. Det er også lagt inn innslag av fasadeplater i samme oransje farge som hovedfargen til Hognestad IL. Kontrastfargen bidrar også til å synliggjøre inngangsparti, serverings- og oppholdssoner.

Evy Eftestøl
Partner/Arkitekt MNAL
Master i arkitektur