House of Hope – Tanzania

Som en del av vår hensiktsmaksimering, har vi utarbeidet skisseprosjekt for et rehabiliterings- og avlastningshjem for familier og barn født med ryggmargsbrokk og hydrocephalus i Haydom, Tanzania.  

Hensiktsmaksimeringen går ut på at vi skal gjennomføre «non- profit» prosjekter, hvor vi bidrar med arkitekttjenester til prosjekt innen helse og utdanning, til de som ikke har mulighet til å betale for slike tjenester.  

Bakgrunn

Hvert år blir svært mange barn i Tanzania født med ryggmarksbrokk og hydrocephalus. For de berørte familiene åpner dette ofte en livslang reise fylt med utfordringer, hvor de søker medisinsk behandling og sosial anerkjennelse.

For 10 år siden startet Dr. Theresa Harbauer, grunnlegger og barnelege bak Haydom Friends e.V., et program i samarbeid med et lokalt team av leger, fysioterapeuter og sykepleiere i Tanzania. Dette programmet sikrer ikke bare livreddende kirurgi for barna, men knytter dem til et livslangt oppfølgingsprogram. Dette programmet tar hånd om både medisinske og sosiale aspekter for å gi barna en reel sjanse til å vokse opp og finne sin plass i samfunnet. Fra de første syv familiene som ble fulgt opp ved oppstarten, har antallet økt til over hundre barn. Dessverre har kapasiteten på sykehuset blitt stadig mer begrenset.

Det voksende behovet for et tilpasset, rolig sted for barn og familier har ført til ideen om House of Hope. Prosjektet er ikke kun tenkt som en bygning hvor familier kan bo før de reiser tilbake til landsbyene sine, men et sted hvor familiene kan finne ro, og møte andre i lignende situasjoner for å utveksle kunnskap og støtte.

Foto: Theresa Harbauer

House of Hope er utformet for å være et midlertidig vertskap for opptil 10 familier. Visjonen er at House of Hope skal være et sted å flykte til, fra den travle sykehusavdelingen når barnet er stabilt nok, men enda ikke i stand til å reise hjem. Gjennom House of Hope ønsker vi å skape mer åpenhet i samfunnet for barn med Spina Bifida og Hydrocephalus, for å bidra til å bekjempe feilinformasjon og sosial ekskludering.

I utformingen av bygningene er det lagt vekt på å skape samhørighet, fellesskap og trygghet for menneskene som skal oppholde seg i House of Hope.

Det arkitektoniske konseptet er inspirert av måten Masai-folket og andre folkegrupper setter opp sine hus i sirkelformasjon. Organiseringen fremmer et fellesskap mellom husene, hvor hver bosetning danner sitt egent lille samfunn bestående av flere familier og bygg både for mat, soving, dyr og skjerming for vær og vind.

Intensjonen med utformingen er å skape et felleskap, et lite egent samfunn hvor familier og pasienter finner ro. Den indre sirkelen skaper et beskyttet uterom, skjermet av bygningene rundt. Her kan familiene samles, og barn leke fritt.

Vi har registrert eksisterende trær og vegetasjon som kan bevares, hvor bygningene er plasser slik at man skaper et uterom med store og vakre trær, som skaper skygge.

Bygningene danner den private sirkelen, hvor det er lagt opp til 12 familierom for ulike familiesituasjoner, toalett fasiliteter og administrasjon. Det er lagt opp til felles stue og kjøkken samt legekontor og rom for personal.

Byggene følger terrenget, og felles sammen i et rampesystem som gjør at alle rom og bygg er tilgjengelige for rullestolbrukere.

Den ytre sirkelen vil bestå av en del urørt natur, urtehage og andre aktiviteter som skatepark, annen lek, parkering og atkomst. Det er også planlagt solcellepanel på tak, samt oppsamling av regnvann.

Vi har bistått med tegninger frem til byggemelding, og det arbeides nå med å finansiere oppfølging av prosjektet videre. Arkitekturprosjekteringen er delvis sponset av Haydoms Friends e.V Germany, Stav Arkitekter og Birkeland Bruk. Det er et stort ønske om å begynne med grunnarbeid i 2024, hvor det foreløpig er finansiering til oppføring av et bygg. Prosjektet er planlagt slik at det kan bygges trinnvis avhengig av finansiering.

Foto: Theresa Harbauer


Evy Eftestøl
Partner/Arkitekt MNAL
Master i arkitektur


Synnøve S. Haukland
Arealplanlegger – Sivilingeniør


Cathrine Sunde
Arkitekt – Master i arkitektur