Energieffektivitet i fokus

Oppgradering og utvidelse av eksisterende bolig. Forslaget bruker eksisterende omriss som grunnlag, der kvist med pulttak er rettet opp for ytterligere takhøyde i 2. etasje. Tilbygg er senket ned for trinnfri utgang til terrasse på hagenivå. Derav blir det en innendørs trapp ned til ny stue og spisestue. Bygget kles om i naturtre, der partier med spiler er med på å skape variasjon og fremhever formene
på bygget.

Eksisterende bolig er vist under.