Energieffektivitet i fokus

Den samlede bebyggelsen er tegnet med hensyn til omgivelser og hensynet til ett funksjonell og attraktivt «bo-miljø» der mennesket er satt i sentrum for de arkitektoniske løsningene. Bebyggelsen er kompakt, men tilfredsstiller samtidig de spesielle behovene som brukergruppen krever.

Bebyggelsen sikres fleksibilitet, med 16 boenheter i ett «mer» kontrollert miljø, samtidig som det anlegges 8 boenheter i ett mer naturlig rekkeboligmiljø. Bygget presenterer ett klart visuelt utrykk med samspill mellom de ulike byggnings-volumene både i form og materialer.