Coming to work at Easee should feel like coming home

Ombygging av kontorlokaler som ivaretar Easees nye behov, med beliggenhet på Vassbotn 23 i Forus, Stavanger. Fra et åpent landskap til et mer romdannende kontor med blanding av cellekontor, teamkontor, mindre og større landskap. Det har vært vesentlig å benytte arkitekturen for å fremheve bedriftskulturen. Like sentralt har sirkulærøkonomi vært, gjennom gjenbruk av lokaler og møbler.

Ved prosjektstart hadde Easee mange ansatte og vokste raskt, hvor deres kontor har kunne tilpasse seg en kontinuerlig foranderlig situasjon, hvor avdelinger endrer størrelse og skifter plass i lokalet.

Sentralt for interiørkonseptet og planløsningen er Easees kjerneverdier – å skape følelsen av et hjem, likeverdighet og at det er uformelt.

I løsningen har vi lagt vekt på å gi bygget en åpen følelse og tillate at dagslyset når inn til kjernen av etasjen. Planløsningen åpnes på tvers av fløyene for å slippe dagslys fra begge sider.

Det etableres et mangfold av støtterom som stillerom, møterom og sosiale soner i ulike størrelser.

Social zones plasseres langs viktige akser i bygget

Flere av sonene er plassert i nærheten av andre funksjoner, slik som kjøkken og innganger. Slik økes muligheten for de tilfeldige møtene blant ansatte.

Bærekraft har vært i fokus for prosjektet, med gjenbruk av bygg hvor man bevarer kjernefunksjoner som tekjøkken, himling og gulvteppefliser.


Elise Junge
Arkitekt – Master i arkitektur


Liv-Kristine Rud
Senior Sivilarkitekt MNAL
Gruppeleder Arkitektur


Synnøve S. Haukland
Arealplanlegger – Sivilingeniør