Et leilighetsbygg langs en steingard og allé av gamle løvtrær

Prosjektert av Stav for Visjon Bygg, fra skisser til detaljprosjektering, samt bygningsfysikk. Boligblokk i fire etasjer, med 20 leiligheter, 2700 m2 BRA og parkeringskjeller 900 m2 BRA. Samtlige leiligheter er minimum tosidig belyste. Samtlige har privat uteoppholdsareal mot syd-sydvest, samt mulighet for halvprivate uteoppholdsareal mot trærne i nordøst, i tilknytning til svalgangene.

Kreativitet

Midt i det nye boligfeltet på Sørbøhagene, lå det igjen en ubebygd tomt.  Langs en steingard og en allé av gamle løvtrær.  Her skulle vårt nye prosjekt komme.  Inspirert av trærnes vertikalitet og naturens jordfargede fargespill har vi skapt et leilighetsbygg, der du nærmest bor i tretoppen. 

Felles trappegang i midten skal være omgitt av spiler, som i en ung lauvskog, og hver enkelt bygningsdel skal ha sin egen høyde og fargespill, slik at bygget ikke fremstår som en boligblokk, men nesten flere individuelle bygninger satt sammen til en harmonisk enhet.

Bærekraft

Rasjonell bygninsgkropp, med tre som hovedmateriale i fasaden.  Åpninger mot solens gang, lukket mot nord. Relativt høy tetthet kan til en viss grad forsvare det å bygge på urørt mark.

Liv-Kristine Rud
Senior Sivilarkitekt MNAL
Gruppeleder Arkitektur

Jostein Hølland
Senior Ingeniør
Gruppeleder Prosjektering

Ida R. Hansen
Diplomarkitekt

Silje Tunge
Arkitekt