Naturen rundt har inspirert utformingen

Fritidsbolig på Ogna i Hå kommune. Et viktig element i planleggingen var å skape en forståelse av området og dets kvaliteter, og videreføre dette inn i fritidsboligen. En tolkning av omgivelsenes hovedelementer; fjell, strand og vann ble lagt til grunn for utformingen av fritidsboligen.

I utviklingen av farger og material ble det tatt utgangspunkt i naturen og tonene i omgivelsene. Fritidsboligen er inndelt i to volumer med en skrå takflate og en takterrasse som møtes i en vinklet form. Vinkelen danner et skjermet uteområde. Volumene strekker seg mot utsikten og gjenspeiler landskapet i omgivelsene.

Det er lagt vekt på åpne rom, god romfølelse, utsyn til omgivelsene og dagslys til rommene.

Ved bruk av siktlinjer og kommunikasjon mellom rommene gis det visuelle og fysiske forbindelser med ute og inne. Uteoppholdsarealer er planlagt å beholdes med sin naturlige vegetasjon.Evy Eftestøl
Partner/Arkitekt MNAL
Master i arkitektur