En inspirasjon fra tradisjonelle konstruksjoner

Ryfylkemuseet i Sand, Suldal kommune:
Nytt verksted og kontorer for Ryfylkemuseet, lokalisert ved Gåsavikja i Sand. Stav har prosjektert to alternative løsninger; ett som en forlengelse av dagens lagerbygning og ett som et eget bygg på nabotomten.

Ryfylkemuseet jobber med restaurering av eldre, tradisjonell bebyggelse og produksjon av bygningsdeler i tre, og det ble derfor et naturlig valg å bruke tradisjonelle takkonstruksjoner av tre som en løsning over lagerhallen og verkstedet.

Vi har lagt vekt på at treet skal være synlig i arkitekturen gjennom åpen konstruksjon, massivtredekker, interiøret og i fasaden. 

Byggets form og fasadeutformingen er inspirert av tradisjonelle saltak fra eldre gårdstun, fasader med liggende kledning nederst og stående kledning mot gavl.

Høye vinduer gir godt med dagslys inn i verkstedet.

Begge alternativene gir en løsning for organisering og utforming av et halvklimatisert lagerområde, innendørs verksted med dobbel takhøyde, kontorer, pauserom og tilhørende funksjoner.

Elise Junge
Arkitekt – Master i arkitektur

Jostein Hølland
Senior Ingeniør