Konsept for renovering av rekkehus og blokker

Vi har utarbeidet ett nytt konsept for renovering og oppgradering av Skeie Borettslag, Hundvåg. Vi ønsket å forme ett hyggelig nabolag som skaper gode naboskap og fine omgivelser for eksisterende og fremtidige beboere. Vi dro inspirasjon fra hagebyer og gatetun som har mye planter og variasjoner i farger og uttrykk slik at opplevelsen av feltet blir mer variert og gaten får en egen identitet.

Blokkene får de oppgraderinger som kreves teknisk med nye ventilasjonssystem, nytt tak som løser lekkasjeproblemer og ny fasade. På de sørvendte balkongene tilføres det treverk og mulighet for takoverbygg i glass.

Eksisterende fastmonterte plantekasser byttes ut med rekkverk. Frittstående plantekasser tilfører planter på balkongen og plasseres i enden av langsidene. Det foreslås også mer busker og planter på fellesplenen på bakkeplan. Dette vil gi noe skjerming for leiligheter på bakkenivå og lage et hyggelig gatemiljø.

Takoppbygget på rekkehusene har fått saltak for å løse lekkasjeproblematikk i overgang mellom takoppbygg og hovedtak. Eksisterende balkonger er i dag lite brukt og nedslitt, de byttes ut med franske dører for lufting og mer lys inn til etasjen under.

Et takoverbygg i glass skaper ly for regn utenfor stue. Skyvedører i stue skaper kontakt med hage og uteområde, mens karnappvindu lager en liten hylle eller sittebenk i spisestue.

Eksisterende

Nytt forslag

Liv-Kristine Rud
Senior Sivilarkitekt MNAL
Gruppeleder Arkitektur

Cathrine Sunde
Arkitekt – Master i arkitektur

Silje Tunge
Arkitekt