Modulbasert hyttekonsept

Storøynå hytteområde i Vindafjord kommune er på basert på vårt modulbaserte hyttekonsept. Konseptet består av ulike moduler, som settes sammen i system. Innholdet i de forskjellige modulene er det samme, mens sammensetningen av moduler kan variere. Dette gir stor fleksibilitet i konseptet, hvor man kan sette sammen forskjellige moduler og få akkurat den fritidsboligen som ønskes.

Systemet er også meget fleksibelt i forhold til trapping av de forskjellige modulene. Dette gjør det lett å terrengtilpasse fritidsboligene, uansett hvordan terrenget er. Ved utbygging av områder med fritidsboliger, er det spesielt viktig å ikke gjøre store terrenginngrep. For å få et harmonisk og godt tilpasset område er det derfor nødvendig at bygningene tilpasses terrenget, og ikke motsatt. Dette er godt ivaretatt på Storøynå.

Hver fritidsbolig i feltet er individuelt tilpasset til den tomten hvor fritidsboligen plasseres. Fritidsboligene vil derfor fremstå forskjellige etter hvor de er plassert på feltet, og hvordan terrengformasjonene er. Dette er med på å skape variasjon og bevegelse i feltet.

Alle fritidsboligene vil ha samme arkitektoniske formspråk, og vil derfor harmonere godt sammen. Det har vært et mål at hytteområdet skal spille på lag med naturen og legge til rette for rekreasjon og friluftsliv.

Evy Eftestøl
Partner/Arkitekt MNAL
Master i arkitektur