Arkitektur som fremmer logistikk og pedagogikk

Stav Arkitekter deltok i 2017 i en konkurranse om oppføring av tre barnehager i Tasta bydel, Stavanger kommune. Konkurransen gjaldt Tasta, Vardeneset og Smiene barnehage.

Tre områder markerer fokuset i vårt konsept:
– Gode rammer for barns liv og lek
– En god arbeidsplass, med god logistikk og funksjonalitet
– Varierte rom som bindes sammen

Konseptet er basert på å skape arkitektur som binder logistikk og pedagogikk sammen til funksjonelle barnehager med varierte rom. Konseptet går igjen i hver barnehage, hvor «båndet» kobler alle avdelinger og fellesrom uten å gå gjennom avdelinger og skape forstyrrelser. Båndet blir levende, og man finner rom og oppholdsrom langs båndet. Langs båndet oppstår ulike rom som gir mulighet for ulike opplevelser og sanser.

For å forstå brukerne bedre, ble det gjennomført case studie i 4 forskjellige barnehager, hvor vi pratet med barn og intervjuet ansatte med spørsmål som hjalp oss å finne de gode kvalitetene.

Fra case studie var det flere av de samme svarene som gikk igjen i alle barnehagene. Vi lærte at barn er forskjellige, og at vi må legge opp til at de skal få lov til å være forskjellige. Vi lærte at vi bør legge opp til at barna kan trekke seg bort og leke fritt, skape favn og skape steder hvor de føler seg trygge. De voksne var enstemmig om at en god dag var en dag hvor alt fungerte. Lettvint, flyt, funksjonelt og gjennomtenkt.

Avdelingene vender ut mot uteoppholdsarealet og solen. Videre er konseptet basert på et modulsystem med ulik grad av repetisjon. «Kjernen» består av garderober, våtrom og kjøkken. Denne kjernen deles av to avdelinger, og er lik i alle barnehagene.

Hver barnehage har sin egen identitet, og tilpasses tomten på best mulig måte.

Evy Eftestøl
Partner/Arkitekt MNAL –
Master i arkitektur

Guro Aanestad
Arkitekt MNAL – Master i arkitektur

Turi Galta
Arkitekt MNAL – Master i arkitektur