Konkurransebidrag: Utvidelse av Solås skole på Ålgård

Arkitektkonkurransens formål var å tegne en utvidelse av Solås skole på Ålgård i Gjesdal kommune. Forslaget er basert på å ivareta mest mulig av terreng, skog og naturelementer på tomten og gjøre minst mulig terrenginngrep. Skolens funksjoner og rom er bevisst plassert i forhold til utsikt, innsyn, lys, solforhold og å skape en god intern infrastruktur.   Bygget inneholder aula, gang- og fellesareal, klasserom, grupperom, kjøkken, garderober, toaletter, møterom, vrimleområder og tekniske rom. Til sammen er det ca. 2500 m2 BRA.

Bygget er tegnet med en V-form, og er planlagt i to etasjer. Bygget har to fløyer med klasserom samt aula i midten, som sammen skaper V-formen og uterommet. Det nye bygget åpner seg opp mot den eksisterende skolen, og inviterer inn til aulaen, som skal være skolens hjerte og samlingspunkt.

Aulaen er stedet hvor hele skolen kan samles, elever og foreldre blir ønsket velkomne, og lærere og elever kan holde foredrag og forestillinger. Den binder sammen 1. og 2. etasje. Fra Aulaen får man oversikt over bygget, hvor en kan beveges seg i alle retninger.

Det åpne uterommet mellom fløyene vil ha gode sol- og vindforhold, og kan videre i prosessen utvikles som et lekeområde med ulike type lekeapparater og utstyr.

Vårt mål er at bygget skal bli omfavnet av landskapet rundt, og spille på lag med former, farger og linjer i området.

Evy Eftestøl
Partner/Arkitekt MNAL
Master i arkitektur

Silje Tunge
Arkitekt

Pål V. Dannevig
Arealplanlegger – Sivilingeniør