Energieffektivitet i fokus

Eksisterende gymsal ble revet, og ny flerbrukshall etter dagens standard har blitt realisert. Dette med en seksjon som forbinder gammelt med nytt. Det er også lagt opp til klasserom og arbeidsrom for ansatte.

Frøysland er en av flere større flerbrukshaller som vi har hatt detalj prosjektering innenfor
arkitektur, landskap, brann, og søknad. Bygget er prosjektert i passivhusstandard, våre arkitekter har
hatt ansvaret for alle overflater og materialvalg, både innvendig og utvendig.