PROSJEKT

TILTAK: Rekkehus
STED: Time Kommune
KUNDE: S&B Prosjekt AS
BRUTTOAREAL: BRA bolig ca. 630M2
PROSJEKTNUMMER: 20140838

BISKOP HOGNESTADS GATE 8

Prosjektet er en fortetting av bebyggelsen i kvartalet.
Bebyggelsen er lagt så langt mot øst på tomta som mulig for å kunne oppnå gode hager på tomtas vestside.

Boligene er vertikaltdelte. Det er lagt opp til tre ulike boligtyper.

Hustype 1 går over to etasjer og vil ha en størrelse på ca. 107 kvm. Disse boligene vil ha størstedelen av boarealet på inngangsplanet, og dette arealet vil være stort nok til å kunne ha alle hovedfunksjoner. De to boligene i to etasjer vil dermed oppfylle kravet til tilgjengelig bolig. Boligtypen kan tilrettelegges med 2 eller tre soverom.
Hustype 2 går over tre etasjer, og disse vil ha en størrelse på ca. 135 kvm. Disse vil kunne ha 3 eller 4 soverom. Arealet på inngangsplanet er så begrenset, at disse ikke vil kunne oppfylle kravene til tilgjengelig bolig.
Hustype 3 går også over tre etasjer. Boligene er utformet med 4 soverom og 3 oppholdsrom og vil dermed være en fin familiebolig. Boligen er ikke utformet som tilgjengelig bolig.

For å tilpasse seg fallende terreng er bebyggelsen trappet.

Boligene er planlagt med trekledning. Det er vektlagt variasjon i fasadene slik at de 5 enhetene skilles fra hverandre. Bygget har også variasjon i høyder. Bygget fremstår dermed mer som et kompakt småhusprosjekt enn et leilighetsprosjekt.

Del

Start typing and press Enter to search