PROSJEKT

TILTAK: Detaljregulering, bolig
STED: Stavanger Kommune
KUNDE: Nore Sunde utviklingsselskap AS
BRUTTOAREAL: BRA boliger ca. 16300 M2
PROSJEKTNUMMER: 20130821

NORE SUNDE FELT B2

Detaljplanen på Delfelt B2 er på 23.5 daa og er en del av en stor områdeplan på Nore Sunde utenfor Stavanger sentrum.
Feltet består av 99 småhus i rekker inkl. 4 firmannboliger og
64 leiligheter i blokk.

Det har vært viktig i planskissene å skape et område som fokuserer på helhet, gode bomiljøer og variasjon i boligstrukturene.

Vi har lagt stor vekt på skape et område som fokuserer på å gi «liv» til området. Dette blir blant annet gjort gjennom å utforme ett gatetun som henvender seg til alle inngangspartier og vil danne en fellessone mellom alle boliger hvor det hele dagen vil være mennesker som beveger seg.
Vi har også lagt vekt på å blande de ulike boligtypene, slik at man i minst mulig grad skaper grupperinger av ulike menneskegrupper.
F.eks at alle seniorer bor i en rekke, førsteetablerer i en rekke, familier i en rekke osv…
Vi mener at ved å blande boligtypene og dets innhold vil man skape et levende og blandet bomiljø.

Gatetunet i seg selv vil bli brukt som lekeområde og
oppholdssoner vil bli opprettet langs gaten. Det vil også bli lagt opp til tre større fellesområder/lekeplasser langs gatetunet, i tillegg til det store fellesområdet i sentrum av planen.

Vi har jobbet med tre ulike rom:
-Det ytre rommet, som består av tilgrensende kvartal lekeplass og grøntområde
– Det aktive gaterommet, mellom boligene.
– Det indre «grønne-rommet», som et grønt fellesområde, (med felleshus/overbygget grillplass…)

Vi mener gatetunet og fellesrommene i planen er like viktige som boligene.

Del