PROSJEKT

TILTAK: Medisinsk Spesialistsenter
STED: Addis Abeba , Etiopia
KUNDE: Nordic Medical Centre
BRUTTOAREAL: BRA ca. 4000M2
BIDRAG FRA STAV ARKITEKTER:
Arkitekturprosjektering av tilbygg og rehabilitering.
SAMARBEID: Wondimagenu Guta, Etiopisk Arkitekt
PROSJEKTNUMMER: 20130814

NORDIC MEDICAL CENTER

Prosjektet er lokalisert i Addis Abeba ikke langt fra den internasjonale flyplassen i byen. Det som slår en mest når en ankommer tomten er de enorme kontrastene i nabolaget. Nabobebyggelsen består hovedsaklig av slumområder med innslag av eksklusive eneboliger på avgrensede tomter.

Et fullstendig medisinsk senter

Oppdraget har vært å tegne om og rehabilitere et tidligere hotell, samt å tegne et tilbygg i forlengelse av dette til å fungere som et fullstendig medisinsk senter. Senteret inneholder akuttmottak, operasjonssaler, legekontor, pasientrom, apotek og administrasjon. Arbeidet har foregått i tett samarbeid med leger og et etiopisk basert arkitektkontor. Vi har hatt flere befaringer og en del av arbeidet har foregått på byggeplass i Addis.

Bygningen består av to bygg som er koblet sammen av et felles heis og trapperom. De arkitektoniske hovedtrekkene er rene enkle linjer. Vinduene danner et spill av vertikale linjer som er inspirert av det noe kaotiske nabolaget. Linjene og spillet i bygget symboliserer livets linjer og dets utfordringer. Entreen har fått stort fokus og tanken er at det åpner seg opp og at en føler seg velkommen.

Tradisjoner og kunst

I forbindelse med utformingen av bygningen har det vært viktig å ha respekt for de etiopiske tradisjonene, men samtidig tilføre nye måter å utforme bygningen på for å øke standarden på sykehus i landet. Vi har hatt fokus på det psykologiske aspektet av hvordan rom og atmosfærer kan påvirke legningsprosseser og traumer enten som pasient eller besøkende. Samtidig som økt kvalitet innen det kliniske og medisinske har vært en nødvendig betraktning. Det har også vært behov for gode og effektive arbeidsforhold for de ansatte.

For å integrere noe av den etiopiske kulturen med det nordiske i de arkitektoniske rene linjene er det ingått et samarbeid med lokale kunstnere, som vil stille ut etiopisk kunst i korridorene i senteret.

Nedenfor finner du bilder av prosjektet og fra studieturen i oktober 2018.

Del