PROSJEKT

TILTAK: Tomannsbolig
STED: Stavanger Kommune
KUNDE: Stav Eiendom AS
BRUTTOAREAL: BRA bolig ca. 140M2
PROSJEKTNUMMER: 20120766

VAULENVEIEN 51A

Boligprosjektet er en fasadeendring av et eksisterende hus og oppføring av tilbygg for etablering av tomannsbolig.

Tilbyggets volum og fasade er tilpasset nabobebyggelsen. Takutforming og takoppbygg er tilpasset områdets boligstruktur. Eksisterende hus har fått samme takoppbygg. Fasadene er renovert med ny kledning og endret vindusplassering.

Tilbygg og eksisterende bolighus er planlagt med ulike gesims- og mønehøyder. Dette for å gjøre bygget mindre dominerende mot omkringliggende boliger. Høydene på bygget underordner seg nabobebyggelsens varierende høyder. Spranget i høydene også gjort som et grep for å visualisere to individuelle boenheter. Takoppbygg har fått et moderne preg.

Del

Start typing and press Enter to search