PROSJEKT

TILTAK: Hytter
STED: Vindafjord kommune
KUNDE: Kåre Nilsen Invest AS
BRUTTOAREAL: BRA hytte ca. 80 og 119M2
PROSJEKTNUMMER: 20110739

STORØYNÅ HYTTEOMRÅDE

Fritidsboligene er planlagt ut fra et modulbasert hyttekonsept utviklet av Arkitektkontoret Stav AS. Konseptet har forskjellige moduler som settes sammen i system. Innholdet i de forskjellige modulene er det samme, men sammensetningen av moduler varierer. Dette gir stor fleksibilitet i konseptet, hvor man kan sette sammen moduler og få akkurat den fritidsboligen man ønsker!

Systemet er også veldig fleksibelt i forhold til trapping av de forskjellige modulene. Dette gjør at det er lett å terrengtilpasse fritidsboligene, uansett hvordan terrenget er.

Ved utbygging av områder med fritidsboliger er det spesielt viktig å ikke gjøre store terrenginngrep. For å få et harmonisk og godt tilpasset område er det derfor nødvendig at bygningene tilpasses terrenget, og ikke motsatt. Dette er godt ivaretatt på Storøynå.

Hver fritidsbolig i feltet er individuelt tilpasset til den tomten hvor fritidsboligen plasseres. Fritidsboligene vil derfor fremstå forskjellige etter hvor de er plassert på feltet, og hvordan terrengformasjonene er. Dette er med på å skape variasjon og bevegelse i feltet.

Alle fritidsboligene vil ha samme arkitektoniske utrykk og vil derfor harmonere godt sammen. Det gjør at utbyggingsområdet fremstår som et harmonisk og enhetlig rekreasjonsområde.
Reguleringsbestemmelsenes føringer for fritidsboligene har lagt til rette for at det er utviklet to ulike boligtyper kalt STAV90 og STAV135.

Del