PROSJEKT

TILTAK: Leilighetsbygg
STED: Klepp Kommune
KUNDE: Tomteutvikling AS
BRUTTOAREAL: BRA boliger ca. 3000M2
PROSJEKTNUMMER: 20090606

KLEPPESTEMMEN

Boligblokkene ligger i et boligfelt i nær tilknyning til Klepp sentrum.

Prosjektet består av 3 blokker – hver på tre etasjer.
det er tilsammen 32 leiligheter. Leilighets størrelse varierer fra to-roms til fire-roms leiligheter.

Blokkene er plassert slik at det dannes et åpent grøntareal mellom byggene som åpner seg mot sydenforliggende eksisterende rekkehus.
Taket på parkeringskjelleren danner utearealene mellom blokkene.

Samtlige balkonger er trekantformet. Dette begrunnes med bedre sol-/skygge-forhold på bakkeplan. Balkongenes er orientert mot typisk solretning enn hvis balkongene var rektangulære.
Ovennevnte forhold gir også et spennende fasadeuttrykk på blokkenes hovedfasade og gavlvegger.

Del