PROSJEKT

TILTAK: Firemannsboliger
STED: Sandnes Kommune
KUNDE: Stensland og Byberg
BRUTTOAREAL: BRA ca. 74m2 pr bolig

ROSSÅSEN Fi02

I utformingen av boligene og feltet i helhet var eksisterende kvaliteter på tomten og samspill med omgivelsene førende.

Det var to hovedtrekk ved tomten vi ville utnytte; gode solforhold og visuell nærhet til fjellknausen i vest, og den åpne utsikten mot øst og nord-øst. Dette gjenspeiles i plankonseptet hvor oppholdsrommet strekker seg både mot ettermiddagssolen i vest og mot den åpne utsikten i øst. Rommet får flott gjennomlys og glede av de gode kvalitetene på tomten. I plan ser man to hovedvolum, et langsmalt oppholdsrom og et parallelt volum med to soverom, bad og bod. Stuen er lagt mot den åpne utsikten med mulighet for sittebenk i vinduet. Kjøkkenet er lagt mot vest og sør-vest med utgang til terrasse.

Med inspirasjon fra- og respekt til de nærliggende omgivelsene og med tanke på opplevelsen av feltet, er boligene fordelt på fem volum. Mellomrommene skaper siktlinjer mellom de to motpolende utsiktene og fysiske bånd mellom uteområdene. I utforming av boligvolumene ble vi inspirert av den naturlige variasjonen og rytmen i landskapet og ønsket om at boligene skal tilpasses omgivelsene. Disse føringene la grunnlag for enkle volum, hvor høydeforskjeller, åpninger og skyggevirkning i fasaden får frem den opplevde rytmen og det vertikale grepet. Disse elementene vil gi liv i fasaden med skyggevirkning – og liv i gatetunet som får variasjon og rytme. Dette vil oppleves både av beboere som beveger seg rundt boligene og de som opplever feltet fra avstand. Alle elementene er vertikale,
noe som binder hele feltet, og forsterker harmonien i rytmen.

Del

Start typing and press Enter to search