PROSJEKT

TILTAK: Enebolig
STED: Stavanger Kommune
KUNDE: Øster Hus AS
BRUTTOAREAL: BRA bolig ca. 315M2
PROSJEKTNUMMER: 20140855

MADLAFOREN 16

Eneboligen ligger langs en gangsti og bekk som knytter sammen Møllebukta i sør med Store stokkavann i nord.

Boligens utforming har hentet sin inspirasjon fra stiens og bekkens formasjoner i landskapet mellom disse vannene.

Boligvolumet med terrasseplattinger trapper opp fra stien i vest og trapper ned mot adkomsten til boligen i øst.

Tomten ligger på et lavt punkt i terrenget i forhold til nabobebyggelsen rundt. Det er lagt inn høye og avlange vinduer langs takkantene for å hente inn overlys til boligens innvendige rom og kommunikasjonsganger.

I plattingene som trapper opp fra stien er det lagt inn lyskanaler for å lyse opp boligens uteområder.

Del

Start typing and press Enter to search