PROSJEKT

TILTAK: Boliger
STED: Sandnes Kommune
KUNDE: Sandnes Tomteselskap/Jærbygg AS
BRUTTOAREAL: BRA boliger ca. 3600M2
PROSJEKTNUMMER: 20140828

SØRBØHAGANE FELT 9

Delfeltet ligger i et større planområde på Sørbø, utenfor Sandnes sentrum med nær tillknytning til Stokkalandsvannet.

I utviklingen av feltet er det tatt utgangspunkt i formingsveilederens utdypning av reguleringsbestemmelsene, og registreringskartet av områdets og tomtens landskapselementer. Området er et kulturlandskap med allèer av steingarder med trerekker som deler opp landskapet i mindre rom. Karakteristiske landskapselementer for tomten er mye stor stein, grupper av store løvtrær og skog, spesielt gran- og furuskog.
Disse landskapselementene ble formgenererende for utformingen av feltet, slik at det blir et symbiotisk samspill og sammenheng mellom bebygd mønster og åpne grønne friluftsområder. Friluftsområder har et stort fokus på Sørbø. De omkranser og deler opp boligområdene.

Hovedtanken er å hente tilbake og videreføre skoglandskapet. Skoglandskapets linjer, struktur, farger og rom er tatt med i utformingen av boligvolumene, fasadene, de utvendig bodene og utformingen av leveggene mellom boligene.
Bygningsvolumene varierer i størrelse og høyder, og skal symbolisere trestammene. Takform på alle bygningene er pulttak og har en vinkel på 6 grader. Fasadene gjenspeiler trestammens og barkens lagsvise struktur.

De utvendig bodene har sammen med skillevegger, fått en utforming som viser røttenes forankring til bakken med en bevegelse som går oppover og fester seg til stammen i en organisk bevegelse. Dette er også med på å definere og skjerme de private uteområdene/ hagene

Material for hver enkelt bolig vil være kledningsbord av gran.
I fasaden vil dobbeltfalset kledning med og uten spor legges i ulike retninger slik at det dannes et mønster.

Farge- og materialbruk er ment for å bryte opp og skape en dynamikk i fasaden og forsterke fasadekonseptet.

Del

Start typing and press Enter to search