PROSJEKT

TILTAK: Bolig
STED: Stavanger Kommune
KUNDE: Tastatunet AS
BRUTTOAREAL: BRA boliger ca. 1000M2
PROSJEKTNUMMER: 20110736

TASTARUSTÅ BR5 – 1

Delfeltet tilhører et større planområde på Tasta utenfor
Stavanger sentrum som består av rekkehus og blokkbebyggelse.

Vi har prosjektert 5 vertikaldelte boliger i rekke. Boligene er sammenkoblet og er prosjektert i 3 etasjer.
For å skape en variert fasade og for å definere de ulike boenhetene er boligene forskjøvet vekselsvis i nordlig og sørlig retning. Dette er med på å skape tydelige atkomst og oppholdssoner for hver boenhet.

Feltet BR5 – 1 ligger i overgang fra eneboligstruktur på
nordsiden, 4 etasjers blokkbebyggelse på øst og vest siden og skole på sør siden. Det har vært viktig å ta hensyn til de ulike nabobygninger og boligforhold.

Vi har derfor trukket 3 etasje inn og laget en takterrasse mot vest, dette er med på å skape et mindre dominerende utrykk mot skolen. Mot nord og eneboligene, er de prosjekterte boligene tegnet med utheng i 2. etasjen for å bryte opp fasaden og igjen gi en mildere overgang.
Det er også lagt sportsboder som en “skjerm” i nabogrensen i nord. Dette er med på å minske innsyn og støy mot eneboligene.

Tiltaket er planlagt med hvite Steni-plater i varierte størrelser. Materialet er valgt for å bruke noen av de elementer og materialer som er planlagt i den nye blokk bebyggelsen mot Gjerdeveien.
I resten av feltet er det planlagt bygg i grått, hvit og sort. Vi mener at dette bygget skaper en fin overgang og samspiller med øvrig nybebyggelse, men samtidig har et eget arkitektonisk utrykk.

Del

Start typing and press Enter to search