PROSJEKT

TILTAK: Rekkehus
STED: Rennesøy Kommune
KUNDE: Skorpefjellet AS
BRUTTOAREAL: BRA bolig ca. 910M2
PROSJEKTNUMMER: 20110696

SKORPEFJELL – FERGJEVÅGEN TERRASSE, FELT B7B

Det er lagt stor vekt på terrengtilpasning ved utforming av boligene.Vi har også lagt vekt på gode solforhold og oppholdsarealer, samt tilpasning til nabobebyggelse.

Boligene er planlagt som rekkehus. Alle boliger har terrasse i 3 etasje hvor man har gode solforhold og utsikt. Alle boligene har trapp ned fra terrassen til ett privat hageareal, fellesområde og lekeplass.

Boligene er planlagt med pulttak.
Det har vært viktig at det dannes en bra overgang fra fritidsbebyggelsen nede ved sjøen og planlagt bebyggelse bak.
Vi har valgt og «åpne opp» husrekken med mellomrom mellom hver bolig i øverste etasje, slik at feltene bak får beholde mestedelen av utsikten. Det går også en sti/ turvei på oppsiden av tomten som fører til en lekeplass, vi mener også det er viktig at man får utkikksmuligheter her også.

Boligene er tenkt med trekledning, takpapp, og enkel detaljering. Hovedfargen er hvit, med sekundærfarge på deler av byggene i ulike grønnyanser.
Grønnyansene gir kontrast til den hvite hovedfargen og er med på å skape variasjon og identitet til boligene. Man forsterker også fjellandskapet og grønnstrukturen i området.

Boligene er planlagt med store vinduer, for å optimalisere utsikten og på en måte ramme inn havet slik at man får en følelse av stor tilhørighet til stedets natur, vær og vind også innvendig i boligene.

Del

Start typing and press Enter to search